Page 6 - locotrip-001
P. 6

locotrip 5


     αρραβώνες, απουσιάζει παντε- ο ασταμάτητος τυχοδιωκτισμός
     λώς η έννοια του γάμου. Ο     που διακατέχει τους ήρωες σε
     ρόλος δε των γυναικών, είναι    πολλές ιστορίες. Τι ψάχνουν
     αυτός της κοκέτας, χωρίς προ-   όμως οι τυχοδιώκτες, που δρα-
     σωπικότητα και σοβαρή σκέψη. πετεύουν από την πόλη και την
     Οι ήρωες έχουν συγγένειες,     κλειστοφοβία τους? Το ομολο-
     όπου πάντα απουσιάζουν ο      γούν χωρίς ντροπή! Στα δυο
     πατέρας και η μητέρα των παι-   τρίτα των περιπτώσεων, ταξι-
     διών. Αυτό καταλήγει, σε μια    δεύουν για να βρουν χρυσάφι.
     κατάσταση τουλάχιστον παρά-    Στις υπόλοιπες περιπτώσεις,
     δοξη, μιας και ο Ντίσνεϋ προ-   αγωνίζονται μέσα στην πόλη
     κειμένου να κρύψει από τα     για απόκτηση φήμης η περιου-
     παιδιά, τη φυσική όψη της σε-   σίας. Από πού ξεπηδούν όμως
     ξουαλικότητας ,οικοδομεί έναν   τα πλούτη και το χρυσάφι, σ’
     κόσμο, ο οποίος πέρα από το    αυτόν   τον  παραδεισένιο
     εμπόριο και το κυνήγι του χρή-   κόσμο? Σχεδόν πάντα, το αντι-
     ματος, αποπνέει φιλαρέσκεια    κείμενο που προκαλεί την επι-
     και στα σεξουαλικά υπονοού-    θυμία, είναι πολύ παλιό, με
     μενα. Η έλλειψη πατέρα όμως    ιστορία χιλιάδες χρόνια. Έτσι ο
     δεν συνεπάγεται και έλλειψη    νόμιμος ιδιοκτήτης, είναι αυτός
     πατρικής εξουσίας ( από το     που έχει την ιδέα να πάει να το
     θείο ).Οι σχέσεις όμως ανιψιών βρει. Δεν προξενεί καθόλου κα-
     – θείων, εξαδέλφων, μνηστή-    τάπληξη, το γεγονός ότι αυτός
     ρων κλπ, οικοδομούν έναν      που συγκεντρώνει πλούτη,
     κύκλο στο εσωτερικό του      προσπαθεί να αποφύγει τα
     οποίου, δεν υπάρχει ούτε μια    όποια μεταβατικά στάδια και
     κίνηση τρυφερότητας ή ειλικρί-   ξεκινά απευθείας, για την ανεύ-
     νειας. Η εμπορική συναλλαγή    ρεση καθαρού χρυσού. Που-
     είναι πάγια τακτική στις δια-   θενά δεν υπάρχει ίχνος
     προσωπικές επαφές, έστω και    παραγωγικής διαδικασίας. Όλο
     εάν οι σχέσεις είναι σχεδόν    το χρυσάφι που συγκεντρώνε-
     «μητρικές», όπως του Μίκυ με    ται, μετατρέπεται σε χρυσά
     τον Πλούτο.            κέρματα. Στο χρηματοκιβώτιο
     Το κυνήγι του κέρδους       του Σκρούτζ,δεν υπάρχει τί-
     Είναι όντως εντυπωσιακός,     ποτε άλλο από χρυσά
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11